شعر صد دانه یاقوت

صد دانه یاقوت یکی از بهترین شعرهای مصطفی رحماندوست استکلمات ساده و قابل فهم مصراعهای کوتاه و ضرباهنگ آن باعث شده این شعر خیلی زود به حافظه سپرده شود و جزو ترانههای محبوب کودکان دربیاید. یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم. شعر صد دانه یاقوت.

با نظم و ترتیب یک جا نشسته.

شعر صد دانه یاقوت. هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن. متن شعر انار صد دانه یاقوت. شعری زیبا که اواخر دهه پنجاه در مجله کیهان بچهها چاپ شد و پس از آن در کتاب فارسی دوم دبستان آمد و سالهاست که در همانجا جا خوش کرده.

شعر این آهنگ را آقای مصطفی رحماندوست سروده است. در پوششي نرم پروردگارم. در یکی از عملیاتها جایی گیر کردیم و بیسیم زدند که در دیدرس دشمن هستید و نباید تکان بخورید.

صد دانه یاقوت شعر جبهه است و در اوایل جنگ که هنوز سپاه تشکیل نشده بود عضو گروههای نامنظم شهید چمران شدم. متن آهنگ صد دانه یاقوت. هم ترش و شیرین هم آب دار است.

در اوایل جنگ که هنوز سپاه تشکیل نشده بود عضو گروههای نامنظم شهید چمران شدم. هم ترش و شيرين هم آب دار است. در ادامه متن شعر به همراه پخش آنلاین قرار داده ایم.

مصطفی رحماندوست از شاعران و نویسندگان کتابهای کودک و نوجوان است که معروف به شاعر شعر صد دانه یاقوت میباشد. شعر صد دانه یاقوت یکی از مشهورترین و شناخته شدهترین اشعار اوست. رحماندوست شاعر نویسنده و مترجم کتابهای کودکان و نوجوانان به شاعر صد دانه یاقوت معروف است و شعر خوشا به حالت ای روستایی او در درس زبان فارسی دوره تحصیلات.

صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. صد دانه یاقوت دسته به دسته. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته.

Pin By R0s3 On Persian Poems In 2020 Persian Poem Famous Poems Poems

برچسب درس های کتاب فارسی آرشیو کاملی از خاطرات مشترک ایرانی ها In 2021 Persian Poem Calligraphy Persian Calligraphy Art Iran Pictures

صد دانه یاقوت

جناب مولانا Afghan Quotes Persian Quotes Rumi Love Quotes

This Is A Lovely Poem From Iran About Mother S Love For Children We Used To Study It In Elementary School Mother Poems Persian Poetry Afghan Quotes

Save Image

به یاد روزهای مدرسه Persian Poem Calligraphy Iran Pictures Persian Quotes

Save Image

Here Comes The Rain Again Rain Again Baz Baran باز باران Persian Poem Persian Poem Calligraphy Persian Poetry

Good Morning صبح بخیر Afghan Quotes Good Morning Texts Prayer Quotes

Pin By M On Iran Persia Persian Poem Calligraphy Persian Calligraphy Art Persian Poetry

Pin By محسن دادگر On ادبي In 2020 Farsi Quotes Bullet Journal Nostalgia

Pin On شعر

Pin By Niloofar Mohandesi On Persian Nostalgic Persian Poetry Iran Culture Persian Poem

Pin By Sepideh Movahedzadeh On Persian Poem Persian Poem Farsi Poem Poems

قدر داشتن دوستان واقعی را داشته باشید Farsi Poem Persian Poem Calligraphy Persian Poetry

فردوسی بزرگ Persian Calligraphy Persian Poem Farsi Poem

پیر شدن به پایت نه در دستت Hard Work Quotes Intelligence Quotes Cool Words

Pin On شعر

Pin By Moti Raghebi On Nostalgic Persian Language Nostalgic Persian Pattern

اترك تعليقا